دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


سنگ نگاره ها و هنرهاي صخره اي، در منطقه گلپايگان

سنگ نگاره ها و هنرهاي صخره اي، در منطقه گلپايگان

نمودي از تسري تقدس در ادوار مختلف

چكيده

شهر گلپايگان يكي از شهرهاي استان اصفهان و در قسمت شمال غربي آن قرار دارد. انسانهاي اوليه، از هزاران سال قبل در اين منطقه ساكن بوده اند. برخي از شواهد به جا مانده از انسانهاي نخستين حكايت از اين دارد كه در اين منطقه جوامعي وجود داشته كه از اصول و قوانين مدنيت پيروي مي كرده اند. همچنين مقايسه اين آثار نشان مي دهد كه بين اين جوامع با بقيه جوامع هماهنگي هاي زيادي موجود بوده است.

يكي از اين مكانهاي باستاني در منطقه گلپايگان، دره اي است كه به آن «غرقاب» مي گويند. در اين دره آثار و سنگ نگاره هاي متعددي از انسانهاي اوليه و همچنين كتيبه هايي از دورانهاي پس از آن همچون دوره عيلامي، ساساني و حتي اسلامي وجود دارد.

سنگ نگاره هاي برجاي مانده از انسانهاي نخستين، شامل نمادها و علائمي است كه به احتمال زياد نشان دهنده نوعي آيين مذهبي بوده و دلالت بر تقدس منطقه دارد. كتيبه به جاي مانده از دوره قبل از اسلام هم كه به خط پهلوي نوشته شده، برخي از دستورات مذهبي را يادآوري مي كند وكتيبه مربوط به دوران اسلامي هم يك وقف نامه است .

نگارنده، كه بارها به اين منطقه رفته و از نزديك آثار باستاني موجود را بررسي نموده است، در اين پژوهش به دنبال اين موضوع است كه با كمك عكسها و اسلايدهاي تهيه شده و با تكيه بر منابع ، به توضيح اين نگاره هاي تاريخي پرداخته و ارتباط آنها را با يكديگر بيان نمايد. بديهي است كه در صورت وجود ارتباط و وجوه تشابه در بين اين نگاره هاي سنگي، فرضيه هاي متعددي همچون تسري تقدس در بين مردمان ساكن در يك منطقه، فراتر از گذشت ادوار و تحولات سياسي و اجتماعي، مطرح خواهد گشت.

واژه هاي كليدي:سنگ نگاره، غرقاب، رباط

Imprinted stones and rocky arts in Golpaygan region

Exhibiting of holiness itinerary in different ages.

Abstract

Golpayegan is one of Isfahan province city situated in the north-western of this province. The early human beings lived there from thousands years ago. Some of sings refer to the early human being approve that at last some societies had lived in this region that had followed of civilization. Also comparing these signs together is approving much of coordinations between this society with others.

One of the ancient places in this region is the valley called “ Gharghab”. In this valley many impressions and imprinted stones refer to the first men and also inscriptions refer to the later ages such as “Elami” “sasani” and even Islamic age are exist.

Remained imprinted stones which are refer to the early human beings have signs and symbols which they probably indicate a kind of religious celebrations and holiness of the region. The inscription which has remained from the age before of Islamic which has written with Pahlavi script is remembering some of holy orders and the inscription of Islamic age is also a deed of endowment.

Writer who has vent to this region and has reviewed mentioned ancient impressions for several times is going to explain these historical imprinted stones and their relations to gether through with pictures and slides which are prepared from this region and also according to historical resources.

Of course if the relation and similarity between these imprinted stones be approved several assumptions such as holiness itinerary a many people of one region will be suggested farther up last ages and political and social changes.

Key words : Imprinted stone “ Gharghab “ Robat


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیبیوگرافیکتاب های منمقالات منکارهای پژوهشی دانشجویانگاه نوشته هااسناد تاریخ پزشکیدوره کارشناسی ارشد– گراصفحه شخصی پویاپیامهای کاربرانسوالات پزشکیسایتهای دیگر