دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


اسناد تاریخ پزشکی 1


ردیف

کلید واژه

شماره ردیف

(شماره سند)

عنوان سند

تعداد صفحات

1

امراض

240014389

شیوع بیماری تیفوئید در مازندران1321 ش.

2

2

امراض

240015790

تحلیلی پیرامون کاهش جمعیت ایران و علل عدم افزایش آن

22

3

امراض

240001926

گزارش شیوع بعضی امراض در ساوجبلاغ 1335 ق.

5

4

امراض

240002596

تأمین نیازمندیهای قرنطینه/ اراک 1322 ق.

5

5

امراض

240004490

شیوع وبا و حصبه در قم و به مخاطره افتادن ادامه فعالیت اداره مالیه به دلیل شیوع امراض بین کارمندان 1336 ق.

3

6

امراض

240004494

گزارش تلگرافی در خصوص جلوگیری از امراض در ملایر1336 ق.

7

7

امراض

240004495

تاسیس قرنطینه در ده نمک جهت جلوگیری از مرض وبا 1335 ق.

7

8

امراض

240004846

گزارش از جلوگیری امراض در خمسه زنجان 1336 ق.

3

9

امراض

240007107

لزوم حضور طبیب در منطقه به دلیل خطر سرایت بیماری وبا از روسیه به ایران و پرداخت اضافه حقوق به پزشک مزبور1327 ق

10

10

امراض

240013475

گزارش مالیه تربت جام از شیوع بیماری زردی بین اهالی این شهر و درخواست اقدامات مقتضی از طرف صحیه شرق 1306 ش.

6

11

امراض

240013621

تصمیم هیات وزرا مبنی بر جلوگیری از ورود و خروج اشخاص از مرزهای غرب کشور به علت شیوع وبا 1302 ش.

15

12

امراض

240014291

پیشنهاد اداره مالیه مبنی بر اعزام پزشک جهت جلوگیری از شیوع مالاریا/ خراسان 1305 ش.

11

13

امراض

240021032

رونوشت مصوبه آئین نامه مبارزه با بیماریها 1319 ش.

7

14

امراض

240021864

بخشنامه منع نشر اخبار شیوع مرض در جراید قبل از تحقیقات لازمه1307 ش.

2

15

اتحادیه پزشکان و داروسازان

240005948

تشکیل کمیسیون جهت رسیدگی به اظهارات اتحادیه اطباء1303 ش.

7

16

امراض

290003260

گزارشي از بيماريهاي شايع در ابهر رود زنجان 1318 ش.

3

17

امراض

290002943

شيوع طاعون در (عماره) واقع در بصره و لزوم ممانعت از رفت و آمد اهالي به آن منطقه 1318 ش.

3

18

امراض

290002494

تقاضاي اعزام پزشك و دارو به روستاي رودبار 1327 ش.

5

19

امراض

290002488

دستور تهيه وسايل بهداشتي جهت جلوگيري از سرايت بيماريها 1300 ش.

3

20

امراض

290002487

شيوع آبله در روستاهاي خورموج 1321 ش.

4

21

امراض

290002486

تلقيح واكسن آبله در فريدن 1315 ش.

6

22

امراض

290002192

اطلاعيه رئيس بهداري اصفهان در مورد نتيجه تحقيقات پزشك اعزامي بيمارستان رازي تهران درباره شيوع امراض حصبه و تيفوئيد در مناطق مذكور 1318 ش.

5

23

امراض

290001609

عدم صحت شايعه منتشره توسط كونسولگري انگليس در مورد شيوع طاعون در قشم 1303 ش.

2

24

امراض

290001593

گزارش بيماري بين چند تن از سربازان در بوشهر1329 ش.

2

25

امراض

290001591

شيوع امراض در يكي از قراء دشتي و تقاضاي اعزام پزشك 1329 ش.

2

26

امراض

290001582

تقاضاي ارسال واكسن ضد تيفوس و اعزام پزشك به قريه لاور 1328 ش.

7

27

امراض

290001561

تقاضاي ارسال دارو به كنار تخته بوشهر جهت مبارزه با مالاريا 1328 ش.

2

28

امراض

290001535

سم پاشي و تزريق واكسن ضد تيفوس در بوشهر 1327 ش.

2

29

مدرسه طب

297038881

مکاتبه در مورد سابقه کار نصرت الله خان نظامی در دواخانه نظامی تهران و پذیرش ورودی به مدرسه طب و دواسازی.1305 ش.

4

30

مدرسه طب

297038838

لیست پرداخت حقوق اعضای مدرسه حقوق و سیاسی دارالمعلمین عالی مدرسه از جمله غلامحسین بینا پرویز کتابچی بدیع الزمان فروزانفر. 1312 ش.

6

31

مدرسه طب

297036114

اسامی شرکت کنندگان در آزمون قابلگی به ضمیمه نمرات آنها 1305 ش.

3

32

مدرسه طب

297036113

اعطای جواز به دارندگان دیپلم داروسازی از مدرسه طب عدم برگزاری امتحان داروسازان غیر مجاز 1309 ش.

6

33

مدرسه طب

297035900

صورت اسامی معلمین و کارکنان مدرسه طب

1

34

مدرسه طب

297035899

گزارشهای هفتگی مدرسه عالی طب و دواسازی در خصوص آمار محصلین/اسامی اساتید و مواد تدریس آنان و.. 1308 ش..

6

35

مدرسه طب

297035898

اساسنامه مدرسه عالی طب

5

36

مدرسه طب

297035895

درخواست صدور ابلاغ تدریس دکتر عبداله خان در مدرسه طب 1304 ش.

1

37

مدرسه طب

297035888

گزارش در خصوص تعداد محصلین/ وضعیت کلاسها و معلمین مدرسه طب و دواسازی. 1304 ش.

1

38

مدرسه طب

297035887

صورت بودجه مدرسه عالی طب در سال 1305ش

1

39

مدرسه طب

297035886

بیانیه طرفداران اصلاح مدرسه طب.1305 ش.

2

40

مدرسه طب

297035884

درخواست استخدام معلم اروپایی جهت تدریس در مدرسه طب به انضمام قرارداد استخدام دکتر ژرژ فرانسوی. 1329 ش.

9

41

مدرسه طب

297035882

نظامنامه شورای مدرسه طب و دواسازی و دندانسازی 1213 ش.

1

42

مدرسه طب

297035268

مکاتبه وزارت معارف در خصوص معافیت محسن هشترودی ازپرداخت شهریه مدرسه طب 1307 ش.

2

43

مدرسه طب

297037276

برنامه تحصیلی دوره ابتدائی/متوسطه و مدارس عالی طب/ حقوق/ موزیک/ دارالمعلمین و.. .

17

44

مدرسه طب

297026423

مدارک تحصیلی و تصاویر سیامک آق اولی فرزند فرج الله آق اولی ازجمله گواهی اشتغال به تحصیل دردارالفنون و مدرسه عالی طب جهت بررسی وضعیت نظام وظیفه 1308 ش.

24

45

مدرسه طب

297029025

مکاتبه مدرسه طب با وزارت معارف در خصوص عودت اشیاء امانتی (میکروسکوپ و...) به مدرسه مذکور توسط مریضخانه وزیری و انیستیتو پاستور. 1305 ش.

4

46

مدرسه طب

297029010

حکم تدریس دکتر امیرخان اعلم درمدرسه طب 1305 ش.

1

47

مدرسه طب

297029011

حکم تدریس دکتر حسین خان معتمد در مدرسه طب 1305 ش.

1

48

مدرسه طب

297029009

نامه ای در مورد مساعدت مالی جهت پرداخت هزینه تحصیلی میرزا عبداله محصل مدرسه طب 3

2

49

مدرسه طب

297029008

نامه ای در مورد وضعیت گذراندن امتحان در رشته طب و تحقیق در مورد میرزا ابراهیم ملکی 1305 ش.

1

50

مدرسه طب

297028999

موافقت مدرسه عالی طب و دواسازی با درخواست عبداله فتحی مبنی برورود وی به مدرسه طب 1305 ش.

3

51

مدرسه طب

297027354

تقاضای مدرسه قابلگی مبنی بر ارسال مانکن جهت تدریس درس تشریح 1305 ش.

2

52

مدرسه طب

297027349

سواد اعلان افتتاح مدرسه قابلگی و نحوه برگزاری امتحانات 1305 ش.

3

53

مدرسه طب

297027342

برگزاری امتحانات مدرسه قابلگی و تعیین ممتحنین 1305 ش.

10

54

مدرسه طب

297024685

اعطای مدرک دکترا به محمدخان شیدوش دانشجوی مدرسه عالی طب و دواسازی 1310 ش.

4

55

مدرسه طب

297026178

گزارش سفارت ایران در بغداد بازدید از مدرسه طب بغداد و گزارش از وضعیت علمی مدرسه 1309 ش.

2

56

مدرسه طب

297023595

مکاتبات مربوط به امتحان کارورزان زایشگاه جهت بانوان 1308 ش.

3

57

مدرسه طب

297023595

مکاتبات مربوط به امتحان کارورزان زایشگاه جهت بانوان 1308 ش.

2

58

مدرسه طب

297023568

پذیرش تعلیم و تربیت شاگردان طب مدرسه دارالفنون در مریضخانه نظام احمدیه 1331 ش.

1

59

مدرسه طب

297022605

ابلاغ انتصاب دکتر علیخان فرهمندی کفیل مدرسه طب به سمت استادی زبان فرانسه در مدارس دندانسازی و دواسازی 1309

18

60

مدرسه طب

297024683

اعطای مدرک دکترا به دانشجویان مدرسه عالی طب و دواسازی/اسامی اساتید آنها: سعید مالک/محسن سیاح مهدی ملک زاده و.. 1306 ش..

2

61

امراض

290001355

اقدامات موسسه شفاخانه خورشيد اصفهان

6

62

امراض

290001386

اقداوات بهداري خورموج در رفع بيماريهاي شايع در منطقة نام برده 1327 ش.

4

63

امراض

290000530

گزارش شيوع امراض مسري در اردستان/1307ش.

4

64

امراض

290000095

مقابله با شيوع طاعون و آبله در اهواز و شوشتر 1303 ش.

2

65

امراض

290000196

بروز سياه زخم در يكي از توابع بيرجند 1304 ش.

7

66

امراض

290000211

گزارش شيوع آبله و سرخجه در خراسان 1304 ش.

6

67

امراض

290000297

جلوگيري از ورود و خروج مسافرين به دليل شيوع طاعون در عمان- بحرين و سواحل خليج فارس 1324 ش.

4

68

امراض

290000354

عمليات آبله كوبي در خراسان1304 ش.

5

69

امراض

290000438

گزارش نظميه در مورد شيوع امراض مسري در نيشابور 1309 ش.

3

70

امراض

240004496

احداث قرنطينه بين راه بندر گز و شاهرود به جهت جلوگيري از شيوع بيماري و مرض/ سال 1335ش.

14

71

امراض

240004437

نشريه (فوائد عامه) شماره 2/ذيقعده/تهران 1330 ق.

13

72

بهداشتی

297000448

پیشنهاد تشکیل کلاس جهت آموزش اصول اولیه بهداشت به ماماهای محلی به منظور جلوگیری از اتلاف نوزادان و مادران در روستاها با کمک سازمان بهداشت تهران 1335 ش.

3

73

امراض

297015629

درخواست ارسال داروهاي ضد تراخم جهت معالجه بيماران تراخمي آموزشگاههاي سالمندان بوشهر 1318 ش.

11

74

امراض

297020109

صورت مجلس يكصد و هشتاد و پنجمين جلسه متعارفي مجلس (حفظ الصحه دولتي) در خصوص وباي مازندران، مسئله قبرستانهاي قم و.. 13350 ش.

8

75

امراض

297020547

گزارش از وضعيت صحيه و بلديه و معارف سيستان1307 ش.

13

76

پرستاران

297004858

مجوز استخدام پرستاران فارغ التحصيل و جزء در بيمارستانهاي جديد التاسيس دانشكده هاي پزشكي شهرستانها 1335 ش.

2

77

پرستاران

297014444

اهداء مدال درجه اول فرهنگ به بانو فرشچي جمشيد آبادي شاگرد اول رشته پرستاري دانشگاه آذر آبادگان. 1354 ش.

7

78

پزشکی

297020102

درخواست رئیس اداره صحیحه از وزارت معارف در خصوص ارسال یک نسخه قانون طب و نظامنامه داروسازی به اداره مذبور 1308 ش.

8

79

مدرسه بیطاری

297020273

لزوم ارسال احصائیه سال تحصیلی 14-1315 مدرسه عالی و دبیرستان فلاحت و مدرسه عالی بیطاری. 1315 ش.

4

80

امراض

297000148

لزوم آبله كوبي محصلين بعلت شيوع بيماري آبله 1304 ش.

2

81

پرستاران

240001509

ارسال تصويب نامه هيئت دولت مبني بر در اختيار گرفتن تمامي پزشكان و كمك پزشكان و پرستاران در مواقع بيماري واگير در كشور به اداره كل گمرك/تهران 1318 ش.

6

82

سازمان بهداشت عمومی

240011634

اساسنامه سازمان کمکهای بهداشتی و درمانی کشور/1348ش

4

83

سازمان بهداشت جهانی

240015436

پرداخت سهم ایران در حفظ الصحه بین المللی در پاریس. 1331 ق.

16

84

سازمان بهداشت جهانی

290003657

ورود دو تن از کارکنان سازمان بهداشت جهانی تبعه آمریکا به مازندران. 1326 ش.

2

85

بهداشتي

290003662

ورود اتباع آمريكا و مستشاران ژاندارمري به مازندارن. 1326 ش.

10

86

بهداشتي

290004231

گزارش وضع نامناسب بهداشتي و رفاهي در زندان لاهيجان. 1325 ش.

6

87

بهداشتي

290004286

شكايت رئيس صحيه شهرضا از عدم انجام امور بهداشتي توسط بلديه.

7

88

بهداشتي

290004846

خرابي قنوات و مجاري آبياري و وضعيت نامطلوب آب آشاميدني بوشهر / 1310 ش.

2

89

بهداشتي

290004886

ترجمه يك مجله كردي منتشره در سنندج در خصوص وضعيت بهداشتي كودكان كردستان.1325 ش

6

90

بهداشتي

290004968

تنظيف شهر شيراز بدنبال بازگشت موكب همايوني (از اروپا) 1301 ش.

2

91

بهداشتي

290004694

عدم همكاري كاركنان انستيتو بهداشت خورشيد اصفهان با مامورين امنيه. 1315 ش.

6

92

بهداشتي

290004695

عدم وجود پزشك و لوازم بهداشتي در خوزستان. 1315 ش.

5

93

بهداشتي

290004696

تقاضاي رفع نيازهاي بهداشتي خورق كازرون. 1335 ش.

2

94

بهداشتي

290004697

تقاضاي تأمين بهداشت و رفاه اهالي فسا. 1332 ش.

4

95

بهداشتي

290004699

موافقت فخاران خور اسكان اصفهان با تغيير محل كسبشان به دلايل بهداشتي. 1315 ش.

15

96

بهداشتي

290004724

اقلام مورد نياز صحيه كوهپايه. 1313 ش.

2

97

بهداشتي

290004741

درخواست ارسال سهميه داروي ايوانكي. 1327 ش.

3

98

امراض

290004693

تامين داروهاي مورد نياز برازجان 1331ش

10

99

مدرسه طب

297030087

اساسنامه مدرسه طب و دواسازی و قابلگی 1307 ش.

14

100

مدرسه طب

297030090

نظامنامه مدرسه عالی طب و دواسازی و قابلگی 1307 ش.

9


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیبیوگرافیکتاب های منمقالات منکارهای پژوهشی دانشجویانگاه نوشته هااسناد تاریخ پزشکیدوره کارشناسی ارشد– گراصفحه شخصی پویاپیامهای کاربرانسوالات پزشکیسایتهای دیگر