دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


اسناد4


ردیف

کلید واژه

شماره ردیف

(شماره سند)

عنوان سند

تعداد صفحات

301

بهداشتی

297004974

بخشنامه: لزوم رعایت اصول بهداشتی و نظافت توسط محصلین و موافقت معلمین در این امر 1302 ش

4

302

بهداشتي

297004916

دستور صحی مدارس و اوراق رسید بابت حفظ الصحه مدارس 1303 ش

4

303

بهداشتي

291000158

امورات صحیی بلدی 1309 ش.

9

304

بهداشتی

291000766

گزارش مداوای امراض آشوریان اصفهان توسط صحیه بلدیه اصفهان 1313 ش.

2

305

بهداشتی

291000708

تقاضای همکاری با صحیه جهت آبله کوبی در روستای بن 1313 ش.

3

306

بهداشتي

291000497

گزارش کمبودها و نواقص بیمارستان شهرداری اصفهان 1325 ش

5

307

بهداشتي

291000585

تقاضای بخشدار شهرکرد مبنی بر تاسیس داروخانه 1322 ش.

5

308

بهداشتی

291000586

صورت جلسه کمیته فرعی اصفهان در مورد پخش دارو و افتتاح شعبه جزئی فروشی دارو 1322 ش.

3

309

بهداشتی

291000587

گزارش وضعیت بیمارستان شهرداری اصفهان 1322 ش

4

310

بهداشتی

291000588

تقاضای تاسیس بیمارستان در نجف آباد.

2

311

بهداشتی

291000589

آگهی اداره بهداری در مورد افراد مجاز به استفاده از داروهای مجانی 1322 ش.

2

312

بهداشتی

291000618

شکایت اهالی نجف آباد از طبیب صحی مبنی بر نداشتن سواد طبی 1313 ش.

4

313

بهداشتي

291000662

امور مربوط به بیمارستان خورشید اصفهان (اقدامات/ امور پرسنلی، مالی و ...) 1309 ش

13

314

بهداشتی

290008227

شکایت از رئیس بیمارستان و اوضاع بهداشتی محلات 1327 ش.

3

315

بهداشتي

290008231

اوضاع بهداشتی شهر رضائیه 1313 ش.

3

316

بهداشتي

291000027

بخشنامه مربوط به لزوم توجه بخشداران به وضعیت بهداشتی اماکن عمومی خارج از شهر/ اصفهان 1326 ش.

2

317

بهداشتي

290000544

كمبود طبيب در شهسوار 1311 ش.

2

318

بهداشتي

290000552

آگهيهاي شهرداري اصفهان در مورد لزوم رعايت بهداشت عمومي و تنظيم مقرراتي در مورد ميوهفروشان، بقالان، گرمابهداران و …/ 17-1311 ش

5

319

بهداشتي

290003630

سخنراني يك پزشك ارمني در جمع ارامنه فريدن در مورد مسائل پزشكي 1321 ش.

2

320

بهداشتي

290002196

نظام نامه كشيك شبانه داروخانهها 1304 ش.

2

321

بهداشتي

290002186

اعلان شهرداري درباره مقررات بهداشتي دكاكين خبازي اصفهان 1309 ش.

2

322

بهداشتي

290002185

اعلان شهرداري درباره نظامنامه معاينه بهداشتي اصناف اصفهان 1311 ش.

2

323

بهداشتي

290002172

بخشنامه وزارت داخله در مورد ملزم كردن شهرداري به اجراي مقررات بهداشتي مؤسسه پاستور جهت جلوگيري از خطرات سگهاي هار/ اصفهان 1316 ش.

3

324

بهداشتي

290001316

آگهي شهرداري اصفهان در مورد لزوم گرم نگهداشتن آب گرمابهها 1316 ش.

2

325

بهداشتي

290000606

گزارش در مورد وضعيت: تجارت، آموزش، امنيت، بهداشت حكومت و كشاورزي فسا 1309 ش.

3

326

بهداشتي

290000787

تقاضاي تأسيس بهداري و برقراري امكانات پزشكي در اهرم 1327 ش.

13

327

امراض

290004750

ريشه كن شدن آبله در بلوك جوشقان كاشان 1308 ش

3

328

امراض

290005769

شيوع بيماري طاعون در بنادر جنوب خليج فارس و اعمال مقررات قرنطينه براي مسافرين 1302 ش

6

329

امراض

290005488

پخش دارو در اوبه هاي تراكمه جركلان و وجود تيفوس و مالاريا در بين آنان 1314 ش

4

330

امراض

290006579

توصيه به كدخدايان و دهداران مبني بر مساعدت با مامورين آبله كوب در استان فارس 1328ش

2

331

امراض

290004769

اعمال مقررات پزشكي در مورد مسافران و پزشكان خارجي 1316 ش

4

332

امراض

290004770

تامين اعتبار مورد نياز بهداري اصفهان جهت تامين دارو و مبارزه با امراض مسري 1315 ش

9

333

امراض

290004789

اوضاع ادارات صحيه مناطق تابعه كرمان و بلوچستان 1313ش

18

334

امراض

290004824

وضعيت صحيه مرند و جلفا در سال 1313ش و نمودار وضع ارتباطي آن با روستاهاي اطراف

11

335

امراض

290004971

گزارش اقدامات بلديه بوشهر در ارائه خدمات شهري 1311 ش

2

336

امراض

290004848

وضعيت بهداري خلخال و ماكو و مختصري از اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي 1313 ش

7

337

امراض

290007476

رونوشت قانون تفتيش صحي حيوانات 1314 ش

3

338

امراض

290005942

بازديد از چند قريه در راه سنندج و همدان از نظر مبارزه با مالاريا توسط نمايندگان سازمان بهداشت جهاني 1332 ش

2

339

امراض

290007685

نواقص صحيه بلدي كاشان و اثرات نا مطلوب آن بر اوضاع شهر 1313 ش

7

340

امراض

290007686

اوضاع نامناسب بهداشتي و رفاهي شهرضا 08-1307ش.

16

341

دارو

297020605

تقاضای برگزاری امتحانات دواسازی مطابق مقررات آبان ماه 1304ش.

6

342

دارو

360000169

شکایت دواخانه پاستور از ارسال چند شیشه آب خالص به جای آب اکسیژنه توسط کارخانه زاخارانکو در بادکوبه. 1331 ق

3

343

صلیب سرخ

297019315

پیام حسن نیت جوانان ویلز به جوانان ایران به مناسب همدردی جهانی در فاجعه معدن ذغال سنگ 1968 م.

29

344

طولوزان

295002565

نامه مهدعلیا به شاه: رفع کسالت و لزوم تقدیر از زحمات حکیم طولوزان، ارسال میوه و پول به شکارگاه جاجرود برای شاه 1289 ق.

3

345

طولوزان

295002596

تشکر از تفقد شاه و طبابت مؤثر طولوزان- مالیات قزوین و مازندران و اعطای خلعت به سلیمان خان صاحب اختیار 1289 ق.

2

346

طولوزان

295002763

شرح مراتب بهبودی حال یکی از درباریان وسیر درمان وی 1297 ق.

2

347

دارالفنون

295000921

صورت مواجب ، خلعت ،انعام و نشان مرحمتی به کارکنان مدرسه دارالفنون از جمله اعتضاد السلطنه ، فرهاد میرزا ،حکیم طولوزان و ... 1281 ق

2

348

دارالفنون

295001113

وقایع مدرسه دارالفنون در تاریخ شنبه بیست و هفتم ماه جمادی الثانی / تهران / 1284 ق.

3

349

دارالفنون

295002028

روزنامه مدرسه دارالفنون : شرح کلاسهای منعقده ، نام دروس و معلمین آنها و ... 1280 ق

2

350

دارالفنون

240004751

استخدام معلم فرانسوی جهت مدرسه دارلفنون / تهران 1332 ق .

6

351

دارالفنون

297003829

گردهمایی مدارس عالیه طب ، حقوق ، دارالمعلمین در یک نقطه جهت تاسیس دانشگاه و بازدید از مدرسه دارالفنون جهت بنای دانشگاه 1312 ش.

10

352

دارالفنون

297014011

صورت اسامی و مشخصات کارکنان مدرسه دارالفنون 1311 ش

3

353

دارالفنون

297014013

گواهی تحصيل تعدادی از دانش آموزان مدرسه دارالفنون 1299 ش

9

354

مدرسه بیطاری

297036855

پروگرام دروس مدارس بیطاری صاحب منصبان و وکلاء بیطار (مصوبه وزیر جنگ و ریاست عالی کل قوا) 1304 ش

10

355

مدرسه بیطاری

297035545

اساسنامه دروس تحصیلی در مدرسه بیطاری 1295 ش

4

356

مدرسه بیطاری

297035966

آمار مدارس فنی و حرفه ای و آموزشگاههای کشاورزی و برنامه های تدوین شده آنان دراستان نهم (خراسان)

5

357

مدرسه بیطاری

297035534

درخواست اعلام نظریه شورای عالی معارف نسبت به تعیین ارزش مدرک تحصیلی محصلین دیپلم مشمول نظام وظیفه دانشکده بیطاری 1300 ش

3

358

مدرسه بیطاری

297034606

اساسنامه مدرسه عالی بیطاری و طرز ساخت مدال و نشانهای علمی 1313 ش.

6

359

سازمان بهداشت جهانی

297031445

گزارشها در مورد برگزاری سمینار تشکیلی از طرف سازمان بهداشت جهانی به منظور رسیدگی به وضع بهداشت جمعیت چادرنشین در شیراز 1352 ش.

12

360

مدرسه بیطاری

297027373

صورت بودجه و نقشه ساخت مدرسه بیطاری و سرم سازی.

8

361

مدرسه بیطاری

297027336

اعلام حضور نماینده وزارت معارف در امتحانات مدرسه بیطاری ژاندارمری 1300 ش.

2

362

پزشکی

240025398

بخشنامه های فرهنگستان در مورد جایگزینی واژه های جدید پزشکی/دادگستری/طبیعی/فیزیکی و .... 1319 ش

10

363

پزشکان

298004745

نظامنامه تشکیل اداره طبق قانونی (پزشکی قانونی) وزارت عدلیه 1328ق

4

364

پزشكان

297034773

گزارش تشکیل کمیسیونی جهت رسیدگی به اظهارات و اعتراضات هیئت اتحادیه اطبا در مورد عدم اجرای قانون طبابت

3

365

سازمان پزشکی قانونی ايران

270000003

مکاتبات مربوط به آزمایشگاه پزشکی قانونی: انتخاب پرستار برای آزمایشگاه مذکور، خرید لوازم بازدید از حوزه شهربانی و... 1338 ش

19

366

امراض

270000213

برنامه روز بهداشت جهانی در ایران و اطلاعاتی در مورد موسسه علمی انستیتو مالاریولوژی و فعالیتهای آن 1335 ش.

25

367

بهداشتی

293005333

پاسخ استاندار فارس به خبر روزنامه وظیفه در مورد آب و وضع دارو و درمان در شیراز (شماره 301) 1327 ش

7

368

بهداشتي

293000504

گزارش هیئت بازرسی شهر تهران در مورد وضعیت خواروبار و تنظیف شهر

16

369

بهداشتی

293000720

تقاضای تامین بهداشت عشایر ساکن جرگلان (خراسان) 1332 ش

3

370

بهداشتي

293000864

صورت مجلس حفظ الصحه دولت ایران در مورد امراض مسری درمان بیماران، دارو، وضعیت بهداشت در ولایات به ریاست اعلم الدوله/ تهران/ 1305 ش

6

371

بهداشتي

293000872

تهیه سرکه فاسد و تقلبی و تعقیب متقلب توسط شهرداری تهران 1336 ق

8

372

بهداشتي

293000875

گزارش پزشک غاز و فشافویه از وضع بهداشت محل و شیوع امراض/ تهران/ 1317 ش

7

373

بهداشتی

293004430

آئین نامه اجرائی واکسیناسیون رایگان 1311 ش

5

374

بهداشتي

293004777

گزارش شهربانی کل کشور در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهرهای مختلف 1328 ش

9

375

بهداشتي

291003507

استمداد جمعیت شیرخورشید سرخ ایران از مردم مبنی بر جلوگیری از تلفات اطفال و تقلیل نفوس (تهران 1306 ش)

8

376

بهداشتی

295000692

شکایت از عملکرد (میرزا موسی) در پی واگذاری نظافت شهر تهران به محمودخان 1281 ق

2

377

بهداشتی

295000291

صدور چند دستور امنیتی در مورد نظافت، دروازه بانها و داروغه های شهر تهران 1288 ق

2

378

بهداشتی

295000940

دستخط شاه، فهرستی ازکارهایی که باید انجام شود تمیزی شهر، دستگیری دزدهای طایفه زرکر، دیدن اسرای تراکمه، انعام افواج، وضع گوشت، ایل مندمی و ... 1281 ق

4

379

بهداشتي

295002284

درخواست اعزام دکتر طولوزان جهت مداوای بیماری شعاع السلطنه 1286 ق

2

380

پزشكان

296007876

اوراقي با آرم دواخانه نظامي و پاستور، دكتر لقمان پزشكان داراي اطلاعاتي در مورد داروها، اشعاري با مضمون وطن پرستي و ... .

19

381

پزشكان

297000174

مكاتباتي در زمينه خرابي يكي از مدارس ابتدائي و لزوم معاينه و آبلهكوبي دانش آموزان توسط پزشك 1304 ش.

3

382

پزشكان

296004064

نامه دكتر عباس اعلم الملك در خصوص مسائل شخصي، داروي اختراع شده در آلمان و استخدام در دوائر دولتي 1343 ش.

2

383

امراض

296001469

تجويز خوردن كافور جهت رفع كسالت يكي از مقامات كشوري يا درباريان و تاييد آن توسط طولوزان حكيم و عماد الاطبا

2

384

پزشكان

295002306

دستورات دكتر تولوزان جهت مداواي بهتر شاه/ 1286 ق.

2

385

پزشكان

295001237

چند بيت شعر در خصوص طبابت حكيم الممالك از سوي ناصرالدينشاه / 1284 ق.

2

386

پزشكان

291002046

گزارش ماهيانه مطبهاي عمومي بيمارستان خورشيد. 1311 ش.

7

387

پزشكان

291001430

ممانعت از طبابت اطباء غيرمجاز/ توابع اصفهان/ 1303 ش.

9

388

پزشكان

293000049

جلوگيري از كار اطباي غيرمجازدرساوه وصورت اسامي آنان

6

389

پزشكان

291000207

لزوم ارسال دارو و اعزام پزشك و به شهر بابك جهت جلوگيري از شيوع بيماري/ 1326 ش.

5

390

پزشكان

293000868

تصديق عدم وجود طاعون در خراسان توسط پزشكان مجلس حفظ الصحه ايران / خراسان 1313 ق.

5

391

پزشكان

293002793

پرداخت اضافه حقوق دكتر اميرخان (اميراعلم) رئيس پزشكان ژاندارمري تهران 1333 ق.

6

392

پزشكان

293003151

اعطاي لقب (احياء السلطنه) به دكتر ميرزا ابراهيم خان/ 1331 ق.

3

393

بهداشتی

291000788

گزارش آلودگی اماکن عمومی روستاهای اصفهان 1316 ش.

7

394

بهداشتي

291000922

وضعیت بهداشتی زندانیان زندان نظمیه 1312 ش.

9

395

بهداشتی

291000947

انتقال محل بهداری اصفهان 1325 ش.

16

396

بهداشتی

291000966


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :