دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


اسناد 6


ردیف

کلید واژه

شماره ردیف

(شماره سند)

عنوان سند

تعداد صفحات


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

افشین [ 1394-02-19 ]
جناب آقای دکتر مسعود کثیری با سلام، بنده دکتر افشین حاجی زاده از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی هستم. با توجه به نودمین سالگرد تاسیس موسسه رازی کتابی تحت عنوان"موسسه رازی در گذر زمان" را تحت تالیف دارم که در شرف اتمام می باشد. برخی از منابع شما مرتبط با موضوع کتاب بنده می باشد. لطفا راهنمایی بفرمایید چگونه می توان از آنها بهره جست؟ با تشکر

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .

501

بهداشتي

240015431

تأمين اعتبار حفظ الصحه ايران.

4

502

بهداشتي

240015560

شركت ايران در كنگره صليب سرخ جهاني در اطريش. 1331 ق.

12

503

بهداشتي

240003464

دستور تفتيش بهداشتي اتباع بيگانه و مامورين سياسي هنگام ورود به ايران. 1314 ش.

4

504

بهداشتي

240010271

اعزام پزشك از سوي مجمع اتفاق ملل به ايران جهت مطالعه در امور بهداشت و درمان و استفاده دولت ايران از مؤسسه راكفلر در خصوص امور بهداشتي. 1303 ش.

11

505

بهداشتي

240015436

پرداخت سهم ايران در حفظ الصحه بينالمللي در پاريس. 1331 ق.

17

506

بهداشتي

240017076

كشتار دام مريض توسط عدهاي از قصابان در تهران- رونوشت نظامنامه صنف قصاب. 1334 ق.

10

507

بهداشتي

240019228

لزوم نظارت بر عمل آبلهكوبي توسط مامورين دارايي و كدخدايان و 1306 ض.…

3

508

امراض

240000165

شیوع بیماری مسری و ضرورت پیشگیری از آن 1309 ش.

14

509

مدرسه بیطاری

291002058

اعلان تاسیس مدرسه عالی بیطاری 1312 ش.

2

510

امراض

293003885

شيوع بيماري تيفوس در سليمانيه و انجام اقداماتي به منظور جلوگيري از شيوع آن در ايران/1319ش.

4

511

امراض

293005475

اعلاميه افتتاح شعبه انستيتو پاستور در شميرانات 1301ش

3

512

امراض

295002120

بروز و شيوع بيماري وبا در سمنان و دامغان 1286 ق

2

513

امراض

295002967

تلگراف از شاهرود در مورد كم شدن بيماري در شاهرود و خراسان و ناخوش بودن جهانسوز ميرزا 1289 ق

2

514

امراض

295003523

گزارش اعتضاد السلطنه در مورد مدرسه دارالفنون/ايجاد قرنطينه و جلوگيري از تردد مسافرين به عتبات به علت شيوع بيماري طاعون در عراق 1284 ق.

5

515

امراض

296000465

شيوع بيماري طاعون در عثماني (عراق) و فرمان ناصرالدين شاه به عضدالدوله مبني بر جلوگيري از مسافرت اهالي قزوين عتبات و تشكيل قرنطينه 1291 ق

2

516

امراض

296000794

عارضه تب در اشخاص و تجويزات درماني پزشكان

2

517

امراض

296001469

تجويز خوردن كافور جهت رفع كسالت يكي از مقامات كشوري يا درباريان و تاييد آن توسط طولوزان حكيم و عماد الاطبا

2

518

امراض

296002690

پيدايش امراض در خرم آباد، فشار سربازان براي مواجب و تغييرات در قشون اعزامي فارس 1310 ق

5

519

پزشكان

240000298

تعرفه حقوقي اطباء.

5

520

پزشكان

240004492

اعتبار بودجه جهت مجلس حفظ الصحه سال 1335 ق.

5

521

پزشكان

240004504

گزارش از بروز امراض در نواحي تهران و تقاضاي اعزام پزشك حاذق 1336 ق

7

522

پزشكان

240011418

تعرفه حقوق ديواني اطباء روحانيون و سادات از محل ماليات كرمان 1328 ق.

8

523

پزشكان

290004559

صورت اقلام مورد نياز اداره صحيه طارم سفلي/ سرخس 1313 ش.

9

524

پزشكان

290004726

تقاضاي تامين بودجه موردنياز تاسيس مريضخانه و استخدام پزشك براي صحيه جزين همدان. 1313 ش.

2

525

پزشكان

290004779

اعزام پزشك هندي به خرمآباد از طرف بهداري وزارت كشور 1315 ش.

3

526

پزشكان

290004782

بيتوجهي پزشك صحيه بندر لنگه به آسايش اهالي و نارضايتي از وي 1313 ش.

11

527

پزشكان

290004790

استخدام پزشك در صحيه چهار محال 1313 ش.

7

528

پزشكان

290005498

ترويج پروتستانيزم توسط دو پزشك آلماني و انگليسي، تحت پوشش ايجاد بيمارستان/ اراك 1309 ش.

2

529

پزشكان

290005918

جلوگيري از اقدامات پزشكان در زمينه معاينه اصناف بدون مجوز صحيه. 1315 ش

6

530

دارو

297036321

استشهاد در خصوص فعالیت یکی از داروفروشان خوی به همراه مدارک شناسایی و عکسهای وی 1311 ش..

5

531

دارو

297036322

تصدیقنامه و مدارک شناسایی و عکسهای یکی از داروفروشان تهران 1311 ش..

3

532

دارو

297036325

مکاتبه اداره اصفهان در خصوص وضعیت نمرات امتحانی میرزا حسین خان اتحادیه و صدور مجور دارو فروشی جهت وی 1303 ش.

4

533

دارو

297036326

مکاتبه وزارت معارف در خصوص صدور مجوز فعالیت جهت داروخانه بیدآباد در اصفهان. 1302 ش.

4

534

دارو

297036329

استشهاد در خصوص فعالیت یکی از داروفروشان بار فروش به همراه تصدیقنامه ها و مدارک شناسایی و عکسهای وی. 1302 ش.

12

535

دارو

297036332

استشهاد در خصوص فعالیت یکی از داروسازان در تبریز به همراه رونوشتی از مدارک هویت وی 1311 ش.

5

536

دارو

297036334

صورت اسامی و مشخصات داروفروشان کرمانشاهان 1303 ش.

4

537

دارو

297036333

اعلان اداره معارف کرمان در خصوص نحوه اخذ امتحان از داروفروشان جهت اعطای تصدیقنامه رسمی به آنها 1303 ش.

2

538

دارو

297036336

مجوز وزارت معارف جهت فعالیت داروخانه استیفن در جلفای اصفهان. 1301 ش.

2

539

دارو

297036337

مکاتبات در خصوص نحوه صدور مجوز جهت داروفروشان خمسه

8

540

دارو

297036341

آمار داروفروشان حوزه اصفهان

2

541

دارو

297036750

صورت جلسه تحویل داروهای توفیقی به رئیس صحیه یزد. 1306 ش.

5

542

دارو

297036756

صورت اسامی اطباء و دندانسازان و دوافروشان شیراز 1306 ش.

6

543

دارو

297036764

شکایت اهالی مزینان از (شیخ علی) بعلت نداشتن مجوز رسمی طبابت و تجویز دااروهای خارجی برای بیماران قریه داورزن از توابع مزینان. 1304 ش.

4

544

امراض

291002277

اقدامات صحيه شهرداري اصفهان در معالجه بيماران مبتلا به امراض مسري قريه حسين آباد 1314 ش.

19

545

امراض

291002286

شيوع بيماري تب مالاريا در جوشقان و كوهپايه/اعزام پزشك به اين نواحي 1318 ش.

5

546

بهداشتي

291002750

اعتراض به ارسال داروهای مربوط به بیمارستان کحالی اصفهان به نواحی دیگر 1315 ش.

14

547

بهداري

290000452

بودجه سازماني سال 1321ش اداره كل بهداشت. 1321 ش.

4

548

مدارس پرستاري

297020298

آيين نامه امتحانات آموزشگاههاي پرستاري دختران 1317 ش.

4

549

مدارس پرستاري

297020282

بودجه آموزشگاه پرستاري در تهران

3

550

وزارت بهداري

240018937

تشكيل كمسيون در وزارت دارايي به منظور جلوگيري از قاچاق ترياك و لزوم معرفي نماينده وزارتخانه ها و ادارات در اين زمينه 1325

2

551

وزارت بهداري

240013721

قانون خدمتگذاري پزشكان مصوبه 1318

16

552

وزارت بهداري

240012395

تصويب اختيارات بنگاه سرمسازي حصارك 1325 ش

11

553

مدارس پرستاري

297020299

اساسنامه و برنامه مدرسه پرستاري زنان 1315 ش.

9

554

مدارس پرستاري

297020327

نامه معاون طبي ميسيون آمريكايي در ايران به وزير معارف درخصوص مدارس پرستاري در تهران، تبريز،
مشهد 1316 ش.

9

555

بنگاه كل دارويي

240012422

اساسنامه بنگاه كل داروئي ايران 1334 ش.

5

556

امراض

291002282

ضرورت اعزام سريع مبتلايان به بيماري هاري به مركز و جهت معالجه آنان 1318 ش.

7

557

وزارت بهداري

290000456

ارسال دارو به شهرستانها توسط اداره كل صحيه 1308 ش

16

558

وزارت بهداري

290004728

صورت برآورد مخارج احداث مريضخانه صحيه لرستان 1313 ش.

5

559

وزارت بهداري

290004733

فهرست اقلام مورد نياز صحيه لنجان و سراب1313 ش.

2

560

امراض

291002197

نظامنامه اساسي آبله كوبي مجاني 1311 ش.

4

561

مراکز درمانی

291002214

گزارش ماهانه مطب عمومی بیمارستان خورشید بلدیه اصفهان 1311 ش.

13

562

امراض

291002206

گزارش ماهانه اقدامات بيمارستان خورشيد اصفهان 1313 ش.

9

563

بهداشتي

291002754

مکاتبات پرسنلی کارکنان بیمارستان کحالی اصفهان اعم از اضافه حقوق، استخدام و تغییر محل کار 1315 ش.

8

564

امراض

291002727

گزارشات بيمارستان خورشيد اصفهان در مورد امراض و امور پرسنلي (پرداخت حقوق) در سال 1311ش.

22

565

امراض

291002225

شيوع بيماري در سميرم 1306 ش.

3

566

وزارت بهداري

298003421

شكايت مدعي العلوم قزوين از دكتر هاكوپيان به اتهام رعايت نكردن اصول طبي فوت يك رعيت نهاوندي 1302 ش.

12

567

وزارت بهداري

297031830

نظامنامه شرايط استخدام مامورين صحي و نظامنامه داروفروشان 1306 ش.

11

568

وزارت بهداري

297036726

انتصاب دكتر شيخ محمد خان احيا الملك به سمت رياست اداره صحي داخلي در صحيه كل مملكتي 1304 ش.

3

569

وزارت بهداري

297036731

نامه صحيه كل مملكتي به وزارت معارف: تشكيل كمسيوني در جهت اجراي قانون طبابت در مجلس حفظ الصحه دولتي و شركت رضاخان فهيمي در كمسيون. 1304 ش.

5

570

وزارت بهداري

297036733

پاسخ صحيه كل مملكتي به وزارت معارف در مورد نامه دكتر عبداله خان ارسالي از شيراز 1304 ش.

3

571

وزارت بهداري

298002015

بخشنامه تلقيح آبله كارمندان و خانواده ايشان جهت جلوگيري از شيوع بيماري به وزارت دادگستري1331 ش.

2

572

دارو

297021282

دخالت عطاران نائین در امور مربوط به طبابت. 1303 ش.

6

573

دارو

297021281

صورت دارو فروشان مجاز و غیر مجاز قزوین 1303 ش.

5

574

دارو

297021284

مقررات اخذ امتحان از دارو فروشان حوزه ایالتی فارس.1302 ش.

4

575

دارو

297021285

اجازه دارو فروشی به اشخاص در اصفهان. 1302 ش.

18

576

دارو

297021331

وضع دوافروشان ساوه ومنع شدن ایشان از دخالت در امور طبابت 1302 ش.

29

577

دارو

297021333

گواهی اشتغال و فعالیت دوافروشان و اطباء تهران. 1301 ش.

8

578

دارو

297021337

مخالفت اداره معارف آذربایجان با دوافروشی طبیب تبریزی 1313 ش.

14

579

دارو

297021340

اعلان وزارت معارف به دواسازان شهرها مبنی بر لزوم شرکت ایشان در جلسه امتحانی تهران 1308 ش.

31

580

دارو

297021345

کشف دارو برای معالجه سل توسط پزشک رشتی. 1308 ش.

3

581

دارو

297021564

نظامنامه تفکیک اطباء از داروفروشان

1

582

وزارت بهداري

291000062

گزارش گراني نرخ دارو در اصفهان 1325 ش.

5

583

وزارت بهداري

291001478

عدم موافقت با تاسيس بيمارستان توسط يك پزشك ارمني بعلت همكاري با بلشويكها اصفهان/1318ش

7

584

وزارت بهداري

290004768

تامين بودجه بهداري كاشان و تهيه ملزومات اداري 1308ش.

9

585

وزارت بهداري

290004781

معافيت مامور آبله كوبي بهداري اصفهان از خدمت به دليل اهمال در وظايف 1315 ش.

2

586

وزارت بهداري

291002615

گزارش طبيب صحي شهرداري 1311 ش.

5

587

وزارت بهداري

291002624

گزارش رئيس صحيه از وضعيت دارالمساكين 1311 ش.

13

588

وزارت بهداري

291002653

لزوم دريافت اجاره نامه طبابت و جلوگيري از كار اطباي غيرمجاز 1304 ش.

18

589

وزارت بهداري

293004431

پرداخت هزينه سفر پروفسور نولمر از بودجه بهداري 1311 ش.

2

590

وزارت بهداري

291002888

اسامي پزشكان ديپلمه و انتخاب رئيس اداره صحيه 1313 ش.

18

591

وزارت بهداري

291003073

ابلاغ تصويب قانون تمركز موسسات صحي مملكتي در اداره كل صحيحه توسط مجلس شوراي ملي/ اصفهان/ 06-1305ش.

3

592

وزارت بهداري

291001166

گزارش عمليات چند ماهه مريضخانه خورشيد و فعاليتهاي تبليغاتي روزنامه اخگر در رابطه با بيمارستان جديد التاسيس خورشيد 1309 ش.

12

593

وزارت بهداري

297022037

مكاتبات: لزوم ابطال جواز طبابت، شكايت به علت صدور اجازه نامه طبابت تقلبي، درخواست ابقا در شغل پزشكي با مدركي از سال 1331ق.

23

594

وزارت بهداري

297021109

مكاتبه اداره كل صحيه با وزارت معارف راجع به بي اساس خواندن گزارشهاي مامورين اداره صحيه بيجار گروس 1308 ش.

3

595

وزارت بهداري

297021584

مكاتبه اداره صحيه كل با وزارت معارف راجع به ارسال اسامي پزشكان ديپلمه و دندانپزشك ايراني و اروپايي مقيم تهران به اداره مزبور. 1303 ش.

3

596

وزارت بهداري

297021589

مكاتبه وزارت معارف با اداره صحيه كل راجع به رسيدگي تقاضاي اهالي نهاوند در امور پزشكي 1307 ش..

2

597

وزارت بهداري

297021614

نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیبیوگرافیکتاب های منمقالات منکارهای پژوهشی دانشجویانگاه نوشته هااسناد تاریخ پزشکیدوره کارشناسی ارشد– گراصفحه شخصی پویاپیامهای کاربرانسوالات پزشکیسایتهای دیگر