دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


اسناد 9


ردیف

کلید واژه

شماره ردیف

(شماره سند)

عنوان سند

تعداد صفحات

801

امراض

295006086

تلگراف قوام الدوله به سعدالسلطنه: ممنوعيت عزيمت زوار و حمل جنازه به عتبات به علت شيوع بيماري وبا در بغداد، اعلام حكم مزبور در قزوين.1307 ق.

2

802

امراض

295006087

تلگراف امين الملك به سعدالسلطنه در خصوص ممنوعيت عزيمت اشخاص و حمل جنازه به عتبات به علت شيوع بيماري وبا و لزوم انجام اقدامات بهداشتي.1307 ق.

1

803

امراض

295006103

تلگراف قوام الدوله به حكام ولايات: ممنوعيت عزيمت زوار و مسافرين به عتبات و عراق به مدت دو سال به علت شيوع بيماري وبا 1307 ق.

3

804

امراض

295000295

گزارش يكي از درباريان از احوال و بيماري خود به مستوفي الممالك 1288 ق.

2

805

امراض

295000214

نامه به ناصرالدين شاه متضمن درخواست التفات و احسان و گزارش وضعيت بيماري و بهبود آن/1288ق.

3

806

امراض

295000180

گزارش بيماري نصرت الدوله/وصول مراسلات صاحب ديوان و قسط امين جيره- رسيدن نامه از مسيو ايهون- حضور مستوفي الممالك و... براي اجراي اوامر شاه 1288 ق.

2

807

امراض

295000163

دادن خبر بهبود بيماري و گزارش بروات ملتزمين ركاب و وضعيت مالي. 1287 ق.

2

808

امراض

295000162

رويت دستخط ناصرالدين شاه در مورد جواب تلگراف وزير خارجه انگليس، اعتذار از عدم ملاقات با شاه بدليل بيماري. 1287 ق.

2

809

امراض

295000149

رويت جواب دستخط وزير توسط شاه- بيماري مويدالدوله و عيادت ميرزا يوسف مستوفي الممالك از ايشان. 1287 ق.

2

810

امراض

295000061

گزارش يكي از بانوان در مورد بيماري شديد شعاع السلطنه و درخواست موافقت شاه براي عيادت حاجي خانم از ايشان 1286 ق.

2

811

امراض

295000022

گزارش بيماري فخرالملك به ناصرالدين شاه- درخواست مرخصي جهت رفتن به شهر. 1280 ق.

2

812

امراض

291001401

تقاضاي تشكيل كمسيون جهت مقابله با بيماري سفليس 1311 ش.

4

813

امراض

291000989

دستور العمل نحوه معالجه مبتلا به امراض مقاربتي 1315 ش.

5

814

امراض

291000902

تقاضاي دكتر فوكس آلماني در مورد ورود فيلمهاي آموزشي و ايراد سخنراني در مورد بيماري مالاريا و سفليس در نقاط مختلف ايران 1313 ش.

5

815

امراض

290007742

گزارش نظميه شيراز در مورد اجراي مقررات صحي در زنان معروفه 1309 ش.

4

816

امراض

240003455

تهیه و نمایش فیلم های آموزشی به وسیله وزارت بهداری به منظور مبارزه با بیماری های مقاربتی 1306 ش.

4

817

امراض

295004417

نامه يكي از بانوان حرم و گزارش بيماري خود 1288 ق.

2

818

پزشکان

297024330

لزوم بازرسی مدارس توسط پزشک و گزارش علت بازرسی نشدن دبستانهای شکوفه، عفاف و دبیرستان شرف و... 1317 ش.

3

819

پزشكان

297022840

تقاضای بانوسرکیسیان فارغ التحصیل دارالفنون لوزان سویس درطب، مبنی برصدوراجازه نامه رسمی طبابت برای اشتغال به طبابت درآذربایجان. 1301 ش.

3

820

پزشكان

گزارش در مورد ديدار با مهد عليا، گرمي هوا در شميران، تنظيم نوشتجات ميرزا مسيح وزير مازندران، سلامتي تومان آقا و... / تهران 1280 ق.

2

821

پزشكان

295001833

نامه (مهدعليا) به (عين الملك) در مورد وضعيت بيماري اعتمادالدوله، ورود عزتالدوله به نياوران و .../ 1280 ق.

3

822

پزشكان

295002374

نامه مهدعليا به ناصرالدين شاه در باب كسالت و بيماري خودش و اظهار بهبود يافتن / 1286 ق.

2

823

پزشكان

295002719

ارسال ترجمه كتاب ژيل بلاس براي شاه توسط طبيب كاشاني، مترجم آن و درخواست عنايت شاهانه به وي. 1294 ق.

2

824

پزشكان

295004506

گزارش ورود و خروج و وقايع حرم خانه/ محرم 1291 ق تهران.

6

825

پزشكان

295004507

گزارش به شاه در خصوص مهدعليا، سلامتي يمينالدوله و خروج وي از شهر به علت شيوع بيماري و اخبار مربوط به فتح قاري قلعه 1286 ق.

2

826

پزشكان

297003425

بخشنامه وزارت معارف مبني بر معرفي تعدادي از دانشجويان طب براي معاينه امراض جنسي مدارس تحت تعليمات پروفسور شمس به انضمام ليست اين مدارس. 1314 ش.

7

827

پزشكان

297005072

تقاضاي (عبدالحسين كافي) از تغيير كانون بانوان مبني بر مساعدت باوي جهت چاپ كتاب (دستور زيباي) 17- 1316 ش.

14

828

پزشكان

صدور اجاره طبع و نشر كتاب (حفظ الصحه و ازدواج) نوشته دكتر عليخان مستشفي 1313 ش.

4

829

پزشکان

298000607

معاینات پزشکی قانونی از گروهی از زنان جهت تایید سلامت جسمی و روانی ایشان در راستای پاسخگویی به شکایت و تقاضاهای واصله 1354 ش.

23

830

پزشکان

310000413

ذکر فجایع قوم یهود توسط دکتر هوانسیان از مهاجرین ارمنی مقیم کردستان و تقاضای ارجاع شغل طبابت به وی /1314 ش

6

831

دارو

297037169

نامه یکی از داروسازان به شاه مبنی بر تولید داروهای خارجی توسط مشارالیه و تقاضای صدور مجوز جهت ساختن آنها 1312 ش.

1

832

دارو

297037168

نامه سفارت آلمان به وزارت معارف مبنی بر صدور اجازه افتتاح داروخانه در مشهد جهت دکتر فرانک 1303 ش.

2

833

دارو

297037167

توصیه به اداره معارف اصفهان مبنی بر اخذ امتحان از مدیر داروخانه فردوس اصفهان بنابر تقاضای وی جهت صدور جواز دوافروشی 1305 ش.

2

834

دارو

297037162

صدورجواز تاسیس داروخانه و داروسازی جهت مدیر داروخانه پطروس استرآباد 1304 ش.

5

835

دارو

297037161

جواز افتتاح داروخانه ودواسازی برای چند تن از مدیران داروخانه های همدان 1301 ش.

7

836

دارو

297037160

جواز و تصدیقنامه داروسازی میرزا حسین خان نامی جهت افتتاح داروخانه در تبریز. 1307 ش.

1

837

دارو

297037159

صدور جواز داروسازی جهت یکی از مدیران داروخانه های شاهرود به همراه نمرات امتحانی و تصدیق ممتحنین. 1303 ش.

3

838

دارو

297037158

نامه ای مبنی بر ارسال شهادتنامه بقرات آلیانس داروساز جهت عودت به مشارالیه بنابر تقاضای وی. 1302 ش.

2

839

دارو

297037154

صدور جواز افتتاح داروخانه صحت و مجوز داروسازی در تهران جهت یکی از متقاضیان 1304 ش.

2

840

دارو

297037153

صدور جواز افتتاح داروخانه و مجوز داروسازی در بندر انزلی جهت مسیوزاگروسکی. 1303 ش.

2

841

دارو

297037152

جواز افتتاح داروخانه و دواسازی در گیلان جهت یکی از متقاضیان. 1303 ش.

1

842

دارو

297037150

صدور جواز افتتاح داروخانه و مجوز داروسازی در تهران جهت یکی از متقاضیان 1304

2

843

دارو

297036779

نامه رئیس صحیه گیلان به وزارت معارف: شکایت از دخالتهای غیر قانونی اطبای روسی غیر رسمی در تعطیل کردن دواخانه شهر پهلوی 1304 ش.

1

844

دارو

297036778

صورت اسامی دوافروشان استرآباد 1302 ش.

2

845

دارو

297036776

شکایت دوافروشان کرمانشاه از رئیس معارف آنجا. 1304 ش.

5

846

دارو

297036097

اسامی داروسازان و داروفروشان دارای جواز در مشهد. 1303 ش.

2

847

دارو

297036100

صورت اسامی داروفروشان یزد و ارسال آن برای وزارت معارف. 1304 ش.

2

848

دارو

297036093

صورت اسامی داروفروشان و عطاران نائین 1302 ش.

2

849

دارو

297036122

اعلان برگزاری امتحان داروسازی برای داروسازان بدون جواز در رشت به ضمیمه صورت اسامی و نمرات آنها و صورت جلسه هیئت منصفه.1303 ش.

5

850

دارو

297036125

استشهادیه ای از دکترها و داروسازان مبنی بر تائید صحت عمل و کار در داروسازی جهت اخذ جواز داروخانه. 1311 ش.

3

851

دارو

297036130

اسامی پذیرفته شدگان امتحان داروسازی در شیراز جهت اخذ جواز، لزوم ارسال مدارک ایشان به مرکز جهت تکمیل پرونده. 1302 ش.

22

852

دارو

297036103

ارسال صورت داروفروشان و داروسازان حوزه گیلان و مختصری از سوابق هر یک از آنها. 1303 ش.

2

853

دارو

297036109

ارسال صورت داروفروشان گروس برای وزارت معارف. 1303 ش.

2

854

دارو

297036128

صورت اسامی پذیرفته شدگان امتحان داروسازی در شیراز همراه با نمرات امتحانیآنها و ارسال آن به مرکز جهت صدور جواز کار 1304 ش.

3

855

دارو

297036132

صورت مجلس امتحان هیئت منضم اطباء از داوطلبان امتحان داروسازی در اراک

2

856

دارو

297036135

استشهادیه ای مبنی بر تاثیر صحت عمل یکی از داروفروشان قوچان. 1311 ش.

2

857

دارو

297036136

جواز تاسیس داروخانه موسوم به پایاریان به صاحب امتیازی میرزا رحیم عبرانی 1300 ش.

1

858

دارو

297036137

اجازه افتتاح داروخانه بنام امید در تهران 1300 ش.

4

859

دارو

297036139

اعلان برگزاری امتحان برای داوطلبان اخذ جواز داروسازی به ضمیمه صورت نمرات امتحانی و اسامی پذیرفته شدگان. 1304 ش.

7

860

دارو

297036323

تصدیقنامه ها و مدارک شناسایی یکی از داروسازان تهران 1311 ش.

4

861

دارو

297036324

مکاتبه در خصوص اخذ امتحان از یکی از داروسازان تهران. 1339 ق

1

862

بهداري

240025565

انتزاع محاسبات اداره صحيه كل مملكتي از اداره محاسبات وزارت داخله. 1314 ش.

1

863

بنگاه كل دارويي

240027183

پيشنهاد مبادله ترياك ايران با داروهاي ساخت فرانسه 1333 ش.

20

864

بنگاه كل دارويي

260000047

ابلاغ فرمان اجراي قانون اجازه تاسيس بنگاه دارويي به وزارت بهداري به انضمام قانون مزبور. 1321 ش.

4

865

مدارس پرستاري

297037657

گزارش عمليات يكساله اداره تعليمات ولايات شامل تاسيس دانشسرا، آموزشگاههاي پرستاري و مدارس 1315 ش.

19

866

دارو

297032019

صدور اجازه نامه دواسازی بر اساس دیپلم صادره ازمدرسه دواسازی شوروی. 1309 ش.

12

867

دارو

297032021

تقاضای صدور اجازه نامه دواسازی در بروجرد. 1310 ش.

9

868

دارو

297032002

درخواست تعویض نام داروخانه اتحادیه به پاریس 1300 ش.

4

869

دارو

297032008

نظامنامه دوافروشی. 1312 ش.

9

870

دارو

297032023

گزارش اداره معارف و اوقاف خوزستان در خصوص رسیدگی به سوابق دواسازان و اعلان اداره مذکور در این زمینه 1305 ش.

16

871

دارو

297032018

اجازه افتتاح داروخانه در خیابان عطاءالدوله تهران. 1303 ش.

4

872

دارو

297032013

استعلام از وزارت معارف در خصوص برگزاری امتحان جهت داوطلبان دواسازی و دندانسازی و صدور اجازه نامه. 1310 ش.

2

873

دارو

297032010

اعطای اجازه نامه دواسازی به یوسف کلیمی 1310 ش.

6

874

دارو

297036090

مدارک یکی از داروسازان متقاضی جواز داروسازی در رشت 1303 ش.

5

875

دارو

297032708

ارسال صورت داروفروشان و اطباء مجاز و غیر مجاز قم و توابع. 1306 ش.

7

876

دارو

297032545

درخواست تحقیق در خصوص سوابق دواخانه طبی قنات آباد. 1302 ش.

15

877

دارو

297032536

اجازه افتتاح داروخانه بدیعی در تهران 1302 ش.

1

878

دارو

297032457

لزوم ارائه مجوز کار به اطباء داروساز واجد شرایط. 1303 ش.

1

879

دارو

297032456

تقاضای وزارت معارف از بلدیه بابت اعزام فردی جهت ترتیب و تنظیم امور دوافروشها و یکنفر نماینده از طرف وزارت عدلیه جهت رسیدگی به تخلفات داروفروشان. 1302 ش.

6

880

دارو

297032439

لزوم رسیدگی به عبارات و جملات یکی از سر نسخه های دوافروشان و جمع آوری این نسخه ها. 1302 ش.

2

881

دارو

297032024

درخواست تعویض نام داروخانه پاریس به اتحادیه از سوی یوسف خان احیاء السلطان 1303 ش.

4

882

امراض

297032616

درخواست تعطيلي مدارس بيرجند بدليل شيوع بيماري اوريون 1316 ش.

883

امراض

297032186

جلوگيري از ورود دانش آموزان آبله كوبي نشده به مدارس دستور مساعدت كاركنان معارف با مامورين دفع ملخ 1312 ش.

884

امراض

297031823

پيشنهاد يكي از اطباي تبعه شوروي در زمينه ايجاد پست كحالي در مدارس براي جلوگيري از شيوع بيماريهاي چشمي در بين دانش آموزان 1306 ش.

885

امراض

297033936

اعطاء نشان علمي به سرهنگ دكتر آبراهام آ. نوريت آمريكايي جهت ساختن واكسن تيفوس به بنگاه پاستور ايران 1321 ش.

7

886

بهداشتی

297033554

تقاضای رسیدگی به وضعیت بهداشتی مدارس تنکابن و لزوم جلوگیری از شیوع بیماری مالاریا يا/ تنكابن 1315 ش.

10

887

امراض

297033375

گزارش صحي (سلامت و بهداشت) دانش آموزان مدرسه شماره 41 نسوان تهران توسط پزشك معالج 1310 ش.

5

888

بهداشتی

297033371

گزارش صحی (سلامت و بهداشت) دانش آموزان مدرسه شماره 31 نسوان تهران توسط پزشک معالج 1310 ش.

7

889

امراض

297036510

گزارش اداره معارف لرستان راجع به شيوع بيماري اوريون در بين دانش آموزان 1313 ش.

6

890

امراض

297036510

گزارش اداره معارف لرستان راجع به شيوع بيماري اوريون در بين دانش آموزان 1313 ش.

6

891

بهداشتي

297036519

گزارش طبیب صحی مدارس دولتی و ملی تهران راجع به وضعیت بهداشتی مدارس و دانش آموزان 1332 ق.

2

892

بهداشتي

297034024

شیوع بیماری مالاریا در مدارس خوزستان صورت اسامی مدارس گنه گنه ارسال شده در این استان 1313 ش.

12

893

بهداشتي

297036543

گزارش در خصوص وضعیت بهداشتی مراکز آموزش دولتی تهران و شیوع بیماری در بین دانش آموزان 1302 ش.

14

894


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :