دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


اسناد 10


ردیف

کلید واژه

شماره ردیف

(شماره سند)

عنوان سند

تعداد صفحات

901

دارو

297038052

تقاضای صدور جواز داروسازی جهت یکی از داروسازان کرمانی به همراه استشهادیه اهالی 1303 ش.

4

902

دارو

297038098

صدور جواز افتتاح داورخانه و مجوز داروسازی در کرمانشاه جهت یکی از متقاضیان 1310 ش.

5

903

دارو

297038051

صدور جواز افتتاح داورخانه و مجوز دواسازی در مشهد جهت یکی از متقاضیان 1309 ش.

6

904

دارو

297036517

درخواست تامین اعتبار جهت خرید دارو برای درمان دانش آموزان 1302 ش.

4

905

بهداشتي

310001193

گزارش بازشدن خزینه حمامهای جنوب شهر و عدم مراقبت روسای برزنها و دستور وزارت کشور به شهرداری مبنی بر رسیدگی به آن 1328 ش.

4

906

بهداشتی

297036535

گزارش راجع به اختلاف بین مدیر دبستان طرخوان تفرش با طبیب صحی آن شهرستان 1313 ش.

9

907

بهداشتي

معرفي و اعزام طبيب صحي و آبله كوب چهار محال و پشتكوه بافضمام دستورات ششگانه بهداشتي وي 1307 ش.

6

908

بهداشتي

297036057

اخطار به مجله صحیه به جهت تخلف از تعهدات 1301 ش.

2

909

بهداشتي

297035498

فهرست اسامی اعضای هیئت مدیره جمعیت بهداشت روانی ایران دکتر پارسا و چهررازی 1305 ش.

3

910

بهداشتی

297035492

درخواست رسیدگی به امور بهداشتی و حفظ الصحه در بنادر جنوب، آب، مواد غذایی و بیماریها و ... 1302 ش.

6

911

بهداشتی

297035491

درخواست تعیین اطباء جهت رسیدگی به وضعیت بهداشتی معلمین و دانش آموزان مدراس کازرون و تقدیر از زحمات پزشکی پرسنل اداره بهداری و بهداشت شهر مذکور 1345 ش.

10

912

بهداشتي

297035417

جزوه حفظ الصحه تالیف میرزا مجدالدین جهت تدریس در مدارس دولتی ابتدائی 1298 ش.

8

913

بهداشتي

240024638

اساسنامه جمعيت مبارزه با بيماري سل و حمايت مسلولين 1323 ش.

6

914

بهداشتي

240024710

گزارش مربوط به وضعيت آب رودخانه جاجرود و لزوم حفظ آن از آلودگي. 1310 ش.

11

915

امراض

297024348

نحوه ارسال گزارش توسط مامورين مبارزه با تراخم/رشت. 1317 ش.

4

916

امراض

297025440

شيوع مالاريا بين مردم و محصلين مدارس شاه آباد 1314 ش.

6

917

امراض

297025478

ابتلا دانش آموزان دارالتربیه خرم آباد به مالاريا و اوريون و ارسال دارو از طرف اداره صحيه جهت آنها 1313 ش.

9

918

امراض

297025495

تاسيس مطب عمومي در رضائيه جهت معاينه و معالجه دانش آموزان بيمار و گزارش آن به وزارت معارف 1314 ش.

6

919

امراض

297026867

مايه كوبي دانش آموزان بروجرد به دليل شيوع مرض آبله 1306 ش.

4

920

امراض

297026868

گزارش معاينه دانش آموزان يكي از مدارس نسوان در تهران 1310 ش.

2

921

امراض

297026869

اعلان اداره معارف گيلان و طوالش راجع به معاينه مجاني شاگردان مدارس توسط يكي از اطباء. 1298 ش.

4

922

امراض

297027772

شيوع بيماري آنفلوانزا در بين نوآموزان دبستان شوكتي (سربيشه) و اعزام پزشك براي معالجه بيماران/مكران 1317 ش.

5

923

امراض

297027821

شيوع بيماري جذام در يكي از روستاهاي عمارلوي تالش 1310 ش.

3

924

امراض

297030310

اعلاميه وزارت بهداري در مورد بي خطر بودن بيماري آنفلوآنزا و نحوه معالجه آن 1336 ش.

16

925

امراض

297030865

گزارش فعاليت انجمن نطق و مناظره دبيرستان پهلوي بروجرد و آموزش آموزگاران در مبارزه با بيماري تراخم 1315 ش.

15

926

امراض

297031556

دستورات بهداشتي جهت مبارزه با سرايت بيماري ديفتري در بين اهالي بيرجند و مكران 1317 ش.

8

927

امراض

297024323

شيوع بيماري واگير در مدارس بهبهان و اقدامات لازم جهت سلامت كودكان. 1306 ش.

6

928

امراض

297024324

گزارش فعاليتهاي اداره بهداري آموزشگاهها در سال تحصيلي 24-25 (امراض مسري و مايه كوبي، بيماريهاي پوستي و...) 1325 ش.

3

929

دارویی سپه

106008

راپرت فرمانده ساخلو بندرعباس راجع به مسافرت دکترانفوس کابریل اتریش برای طبابت و سیاحت به نواحی مذکور 1307ش

2

930

دارویی سپه

106008

معرفی میرزا سید علی جهت خدمت در مریضخانه پهلوی 1311 ش.

4

931

دارویی سپه

106008

تقاضای وزارت جنگ مبنی بر صدور مجوز خروج تفنگ و فشنگهای سرهنگ مولر طبیب صحیه قشون از گمرک پهلوی 1311 ش.

2

932

پزشکی

111002

قدردانی جمعی از اهالی خرمشهر از خدمات دکتر رحیم زاده 1322 ش.

4

933

پزشکی

111002

گزارش راجع به افزایش بیماران و لزوم اعزام پزشک جهت جلوگیری از شیوع بیماری و معالجه آن 1316 ش

2

934

پزشکی

111002

گزارش راجع به اشتغال به کار مجدد دکتر باکرات سلماسی بدلیل ضمانت رئیس بیمارستان آنجا 1316 ش

2

935

پزشکی

111002

توصیه صدور حکم طبابت دکتر سید تقی به صحیه کل مملکتی 1305 ش.

1

936

بنگاه پاستور

111001

بودجه تفصیلی سال 1321 بنگاه پاستور 1322 ش

9

937

بنگاه پاستور

111001

پیشنهاد بنگاه پاستور مبنی بر اعزام دکتر کلنل نویرث به عنوان نماینده بهداری ایران به آمریکا جهت برقراری روابط علمی و بهداشتی میان دو کشور 1321 ش

2

938

بنگاه پاستور

111001

انجام اقداماتی در جهت پیشگیری از بیماری هاری توسط انسیتو پاستور 1316 ش

2

939

بنگاه پاستور

111011

موثر نبودن مایه آبله هائیکه از بنگاه پاستور نجواف و سرخس ارسال شده و ضرورت رسیدگی به این امر 1316 ش

2

940

بنگاه پاستور

111001

خاتمه دادن به خدمت دو تن از طبیبان میکروب شناس موسسه پاستوربدلیل خودداری ازاجرای دستوررئیس موسسه مزبور 1315 ش.

9

941

بنگاه پاستور

111001

لزوم تعیین جانشین دکتر باکرات پزشک بیمارستان شاه آباد جهت مداوای کارگران کارخانه قند شاه آباد 1316 ش

14

942

بهداشت عمومی

111003

دستور اعزام پزشک و دارو به نوبران 1320 ش

1

943

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماری تیفوس در اصفهان 1322 ش

2

944

بهداشت عمومی

111003

گزارشي از شيوع بيماري در زاهدان 1320 ش

2

945

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماری آبله در محلات و خلجستان 1320 ش

9

946

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماری حصبه در ایلام 1319 ش

2

947

بهداشت عمومی

111003

مبارزه با بیماری سل 1317 ش

6

948

بهداشت عمومی

111003

تقاضای اعزام آبله کوب به آن منطقه جهت جلوگیری از شیوع بیماری 1316 ش

4

949

بهداشت عمومی

111003

شیوع مرض مالاریا و مسموم شدن اهالی در اثر خوردن گوشت مسموم 1315 ش

10

950

بهداشت عمومی

111003

کاهش مرض مالاریا در نتیجه خشک شدن باتلاقها 1315 ش

3

951

بهداشت عمومی

111003

شیوع مرض مالاریا و ابتلای اهالی به تب و نوبه و لزوم اعزام پزشک و دوا 1315ش

2

952

بهداشت عمومی

111003

شیوع مرض وبا در افغانستان و معاینه بهداشتی مسافرین در سرحدات خراسان 1315ش

9

953

بهداشت عمومی

111003

شیوع امراض حصبه، اسهال خونی، آبله، برونشیت و تراخم و لزوم اعزام فوری پزشک و دوا 1315 ش

14

954

بهداشت عمومی

111003

شیوع امراض چشمی و لزوم اقدام فوری در این خصوص

3

955

بهداشت عمومی

111003

کاهش مرض مالاریا در نتیجه خشک شدن باتلاقها 1315 ش

11

956

بهداشت عمومی

111003

گزارش مربوط به عدم آلودگی بهبهان به بیماری وبا و تاکید در برقراری تجارت در این رابطه 1306 ش

2

957

پزشکی

111002

ضرورت اهدا یک قطعه نشان همایون به پروفسور لومیر به مناسبت قدردانی از مشارالیه جهت ایراد سخنرانی در امر بهداشت در وزارت بهداری 1326 ش

1

958

بهداشت عمومی

111003

شیوع وبا در کلات و پنج براز لرستان 1234 ش

5

959

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیمای تیفوئید و تیفوس و کمبود دارو 1323 ش

3

960

بهداشت عمومی

111003

کاهش شیوع بیماری در بلوچستان و لزوم بر چیدن قرنطینه بوشهر و زاهدان و چاه بهار 1322 ش

7

961

بهداشت عمومی

111003

اپیدمی حصبه در شیراز 1322 ش

4

962

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماری تیفوئید و تیفوس در دزفول 1322 ش

7

963

بهداشت عمومی

111003

گزارش مربوط به شیوع مالاریا در رامهرمز و عدم وجود امکانات درمانی 1321 ش

2

964

بهداشت عمومی

111003

گزارش از شیوع بیماری مالاریا در گیلان غرب 21- 1320 ش

3

965

بهداشت عمومی

111003

گزارش از تلفات حصبه در بم 1321 ش

2

966

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماری تیفوئید در زرند 1321 ش

2

967

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماریهای حصبه، مالاریا، ذات الریه در شهرهای مختلف مازندران 1321 ش

24

968

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماری آبله و سرخجه در نائین 1320 ش

3

969

بهداشت عمومی

111003

گزارش مربوط به بیماری سه تن به شبه آبله 1320 ش

3

970

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماری آبله و سرخک در بندر دیلم 1320 ش

8

971

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماری های سرخجه، سیاه سرفه، حصبه در سمیرم و فهلیان 1320 ش

9

972

بهداشت عمومی

111003

شیوع بعضی از بیماریهای مسری (تیفوس- تراخم- مالاریا- تب راجعه) در بعضی از مناطق کشور 1325 ش

21

973

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماری سرخجه و آّبله در جنوب کشور 1321 ش

2

974

پرورشگاه

123004

معالجه مجانین در مرکز و درخواست اعزام مجانین به ولایات توسط امنیه مملکتی 1308 ش.

3

975

پرورشگاه

123004

توصیه واگذاری لباس به سید حسن طباطبائی جهت تغییر کسوت روحانی 1315 ش.

2

976

پرورشگاه

123004

توصیه معالجه مجانی مجدد علینقی گلدسته در مریضخانه دولتی بدلیل عدم استطاعت مالی 1305 ش

1

977

پرورشگاه

123004

دستور مداوای دو تن از مستمندان در بیمارستان بلدیه 1305 ش

2

978

قوانین

113009

شیوع بیماری طاعون در بین النهرین و جلوگیری از مسافرت زوار و تصویبنامه هیئت وزیران تأسیس قرنطینه در قصر شیرین و همکاری نظامیان با حکومت و مامورین صحیه کرمانشاه 1305 ش

21

979

قوانین

113009

مصوبه هیئت وزراء در مورد معافیت عوارض گمرکی خرید وسائلی که جهت موسسه انستیتو پاستور از اروپا 1307 ش

5

980

قوانین

113009

مصوبه هیئت وزراء در مورد مقررات جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران 1307 ش

5

981

قوانین

113009

قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان به صحیه کل مملکتی برای جلوگیری و دفع مرض وبا 1306 ش

4

982

قوانین

113009

تصویبنامه هیئت وزیران راجع به ضمیمه شدن صحیه کل بصورت اداره صحیه جزو تشکیلات وزارت داخله به انضمام اعتبارات بودجه آن 1304 ش

5

983

امور بیمارستانها

108009

تقاضای ارجاع شغل دکتر یروانت کرالیان تبعه لبنان از وزارت معارف 1311 ش.

3

984

امور بیمارستانها

108009

مکاتبه مربوط به اصلاح بودجه مدرسه طب 1311 ش

3

985

امور بیمارستانها

108009

طبابت یکی از اهالی در قریه بیدگل بدون داشتن جواز طبابت 1309 ش

1

986

قوانین

113009

قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی در اداره کل صحیه 1305 ش

6

987

پرورشگاه

123004

تعویض ساختمان دارالمجانین 1315 ش

5

988

پرورشگاه

123004

پذیرش بیماران در بیمارستان 1314 ش

3

989

امور بیمارستانها

108009

تقاضای دکتر یوانت کواکیان راجع به تجدید اجازه نامه طبابت 1312 ش

2

990

امور بیمارستانها

108009

تقاضای محمدرفیع شفائی چشم پزشک
در خصوص صدور جواز طبابت 1311 ش

2

991

امور بیمارستانها

108009

درخواست قراردادن یکی از بیمارستانها در اختیار وزارت معارف جهت استفاده دانشجویان مدرسه طب 1305 ش

4

992

امور بیمارستانها

108009

شرح حال و پیشینه خدمات دکتر عباس هفیسی

1

993

امور بیمارستانها

108009

تقاضای پروفسور ابرلین رئیس دانشکده پزشکی مبنی بر تحویل وسیله نقلیه به دانشکده مزبور 1323 ش

6

994

امور بیمارستانها

108009

آمار یکماهه بیماران بستری شده و سرپایی بیمارستاهای تهران در سال 1321 ش

2

995

امور بیمارستانها

108009

درخواست مسیون آمریکایی در باب مریضخانه های آمریکایی و اشتغال به کار دکترهای خارجی با رعایت شرایط طبابت و اجرای پروگرام مدارس برای مدارس متوسطه و کالج در تهران 1312 ش

3

996

امور بیمارستانها

108009

گزارش پروفسور شارل ابرلین رئیس دانشکده پزشک


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :