دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


تاثير آموزه های بهداشتی زرتشت در طب خوراک ايرانيان باستان

تاثير آموزه های بهداشتی زرتشت در طب خوراک ايرانيان باستان

نويسندگان: کبری نودهی ، مسعود کثيری
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: 1392/11/11 - پذیرش: 1392/11/11 - انتشار: 1392/11/11

چکیده:

خوراک از مهمترين مولفههای سبک زندگی مردم هر سرزمين به حساب میآيد که از عناصر مختلفی متاثر میشود. دين و پزشکی از مهمترين اين عوامل به شمار میآمدهاند. دين زرتشت که به ويژه پس از رسميت يافتن، نفوذ بسياری در حوزههای مختلف زندگی ايرانيان يافت، وارد قلمرو طب و طبخوراک هم شد و مهمترين مولفهی شکلدهنده آن گرديد. انحصار آموزش پزشکی توسط نهاد دينی سبب گرديد بسياری آموزههای پزشکی جنبه دينی يابد. توصيههای طب در حيطهی خوراک شامل مباحث: انواع موادغذايی، آداب سفره، تعداد وعده-های غذايی و ممنوعيتها، در دين زرتشتی تغيير قالب دادند. در اين مقاله تلاش خواهد شد بر اساس منابع تاريخی و مذهبی به بررسی اين حضور و تاثير پرداخته شود.
واژههای كليدي: طبخوراک، دين زرتشت، ايران باستان،

http://www.jiitm.ir/browse.php?a_id=300&sid=1&slc_lang=fa


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیبیوگرافیکتاب های منمقالات منکارهای پژوهشی دانشجویانگاه نوشته هااسناد تاریخ پزشکیدوره کارشناسی ارشد– گراصفحه شخصی پویاپیامهای کاربرانسوالات پزشکیسایتهای دیگر